Haastattelu opinnäytetyötä varten

Etsimme Etelä-Pohjanmaan alueella asuvia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia nuoria/aikuisia (16-n.30v) luottamuksellisesti ja anonyymisti haastateltavaksi opinnäytetyöhömme (Sosionomi AMK, SeAmk).
Opinnäytetyön aiheena on ”Seksuaali-ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien eteläpohjalaisten nuorten kokemuksia osallisuudesta”.
Tarkoituksenamme on kartoittaa Etelä-Pohjanmaan alueella asuvien nuorten ja nuorten aikuisten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien ihmisten kokemuksia siitä:
– Miten he kokevat osallisuutensa yhteiskunnassa (esim. koulu, työ, terveydenhuolto)? – Ovatko he kokeneet syrjintää edellä mainituissa ympäristöissä? – Miten he kokevat, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä huomioidaan arjessa? – Toteutuvatko tasa-arvoa koskevissa laeissa määritellyt kohdat arjessa?

Olitpa opiskelija, työssäkäyvä, työtön tai perheellinen yms., haluaisimme kuulla sinun kokemuksiasi.
Haastattelut tapahtuvat luottamuksellisesti! Pidämme huolen siitä, että haastateltavien nimiä, asuinpaikkaa tai tarkkaa ikää ei missään vaiheessa tule ilmi, ei edes lopullisessa työssä. Tarvittaessa voimme muuttaa yksityiskohtia, jotta ketään ei tunnisteta.
Haastattelut toteutetaan mahdollisuuksien mukaan kevään ja kesän aikana.
Jos olet kiinnostunut, otathan yhteyttä viimeistään 31.05.17: veera.lassila(at)seamk.fi

Terveisin: Veera Lassila, Anna Kuivala ja Alina Rauhala ☺

Selaa uutisia